دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ همه حرفام دروغ بود من هنوز عاشقتم

دانلود آهنگ زیبای همه حرفام دروغ بود من هنوز عاشقتم با کیفیت عالی

Ahange Hame Harfam Dorogh Bod  Download With Text And Online player

اهنگ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻰ اﻣﺪ اﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎم درﺟﺎ ﻫﻨﻮزم ﻟﺐ ﺗﺮ ﻛﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻰ

ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻰ اﻣﺪ اﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎم درﺟﺎ ♪◦
ﻫﻨﻮزم ﻟﺐ ﺗﺮ ﻛﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻰ ♬
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﺮی ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮔﻠﮕﻴﺖ ♪◦
ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻰ اﻣﺪ اﺳﻢ ﺗﻮ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺸﻨﻮم ﻛﻠﺎ ♬
ﺑﻴﺎ ﭘﮋﻣﺮدﮔﻴﻤﻮ ﺑﮕﻴﺮ از ﮔﻠﻢ ♬
ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻧﻴﺎم ﺳﻤﺘﺖ ♪◦
ﻣﻦ ﺗﺸﻨﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ازت ﺧﻮردم ♬
ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎم دروغ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ♪◦

 دانلود آهنگ همه حرفام دروغ بود من هنوز عاشقتم

ﺑﻬﺖ ﺣﺴﻢ زﻳﺎده ﺣﺴﺖ ﭼﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ ﻛﻢ ♬
ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎم دروغ ﺑﻮد ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻢ ﭼﺸﻢ ♬
ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﻔﻢ و ﻛﻮرم ﻧﮕﻮ ازم دل ﺑﻜﻦ ♪◦
ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻐﻀﻮ دوﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ♬
ﻧﺰار روزام ﻛﻮﻓﺘﻢ ﺑﺸﻦ ♬
ﺧﻨﺪﻣﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻏﻢ ♪◦
ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺟﻮﻧﻢ ﺑﺪم ﺑﺮﮔﺮدی ♬
از ﻳﻪ ﻃﺮف ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ وﻟﻰ ﻣﻐﺰم ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ♪◦
ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﺧﻤﺎرش ﺑﻮدی ﺑﺪ ﺧﻤﺎری دادی ﺗﺎ ﺗﺮک ﻛﺮدی ♬

همه حرفام دروغ بود من هنوز عاشقتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک