دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت

دانلود اهنگ میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت با صدای پرهام کریمی به همراه تکست و بهترین کیفیت

Download Old Music BY : Parham Karimi – Mikhay Gerye Koni With Text And 2 Quality

ﺷﺎه دوﻣﺎد ﻋﺮوس ﺑﻤﻮ رﺧﺖ دوﻣﺎدی ﺗﻦ دﻛﻦ!
رﻓﻘﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﻳﻦ ﻣﺒﺎرﻛﻪ…
ﻧﻘﻞ ﻧﺒﺎت ﺑﻴﺎرﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻪ ﺷﻤﺸﺎد ﺑﻤﻮه!
ﻣﺎزﻧﻰ ﻛﻴﺠﺎ ﻳﻪ ور ﻋﺮوس ﺑﺎ دوﻣﺎد ﺑﻤﻮه
ﺳﺮ راه ﻛﻨﺎر ﺑﻮرﻳﻦ دوﻣﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻞ ﺑﺰﻧﻪ
ﻃﻠﺎ ﮔﺮدﻧﻰ ره ﺑﻴﻴﺮه ﺷﻪ ﻋﺮوس دل ﺑﺰﻧﻪ…
ﺳﺮ راه ﻛﻨﺎر ﺑﻮرﻳﻦ دوﻣﺎد ﺑﺎ ﺷﻰ ﻳﺎر ﺑﻤﻮه
ﺑﻤﻮه ﻧﻤﻮ اﺳﺎ ﺑﻤﻮ ﭼﻨﻪ ﺧﺎر ﺑﻤﻮه…
ﻫﻤﻮن ﺷﻞ ﺷﻞ ﺷﻞ ﺷﻞ ﺷﻞ…
ﺧﻮاﻣﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮوم ﻫﻤﻴﻦ دل ﻣﻠﻪ دووم
ﺧﻮاﻣﻪ ﺷﻮرش ﻫﺎﻛﻨﻢ ﭘﻠﻨﮓ ﻏﺮش ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﺧﻮاﻣﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻮوم ﻣﺎزﻧﺪران دووم!
ﺑﺎ اﺗﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻪ ﻛﺎر ﻛﻤﻪ ﺗﻤﻮم
ﺧﺪا ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻣﻪ آﻟﺒﺎﻟﻮ ره ره…
ﺧﺪا ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻣﻪ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ ره…

دانلود آهنگ میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت پرهام کریمی
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﻦ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ ﺟﻮاﻧﻪ ﻓﻴﺮوزه ﺟﺎن
ﮔﻞ ﻧﺸﻜﻔﺘﻪ ﻳﻪ ﻣﺎزﻧﺪروﻧﻪ ﻓﻴﺮوزه ﺟﺎن!
ﻓﻴﺮوزه ﺑﻬﺸﺮی ﻗﺎئمشهری ﺑﻴﻪ ﻓﻴﺮوزه ﺟﺎن
اﺷﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎﻟﺎر ﻣﺮدی ﺑﻴﻪ ﻓﻴﺮوزه ﺟﺎن
ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ﺳﺮ ﮔﺮه ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮔﺮه…
ﭼﻪ ﻣﻴﺠﺎ ﻟﺞ ﻫﺎﻛﺮدی ﻧﺪﻧﻰ دﺧﺘﺮو ﮔﺮه!
ﻋﻤﻮ زن ﺗﻮ ﭼﻴﺴﻪ ﻣﻰ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﻳﮏ وره ﮔﺮه
ﻣﻰ ﮔﻨﺎه ﭼﻴﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻪ دﺗﺮ ﮔﺮه…
دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻪ دﻟﺒﺮ ﮔﺮه
ﭼﻰ ﮔﻨﻰ ﺷﻬﺮ رﻳﻜﺎﻮن ﻫﺴﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮه…
ﺗﻮ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻰ روﺳﺘﺎ ﺑﻮری ﺷﻬﺮ ﮔﺮه!
ﻳﺎد ﺑﻜﺮدی ﻋﺎﺷﻘﻰ آ ﻣﻪ ﭘﺴﺮه ﮔﺮه
اراﻳﺶ ﻛﻨﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﻪ ره ﻛﻨﻪ ﻣﻨﺖ…
ﺑﻮرده دل دﺷﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺖ
دو ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻮن ﺳﻴﻮه دﻳﻢ اﻧﺎر دﻟﻮه…
دﻟﺒﺮ ﺷﻰ ﭘﺮ آﺧﺮﻳﻦ وﭼﻮه ﻳﺎر وﭼﻮه ﻳﺎر وﭼﻮه!

پرهام کریمی میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک