دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ وقت اذان عبدالرضا هلالی و اسداللهی

دانلود اهنگ وقت اذان با صدای عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت

Download Old Nohe BY : Abdolreza Helali And Mohammad Asadollahi – Vaghte Azan With Text And 2 Quality

ﻇﻬﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮی ﺷﻠﻮﻏﻴﺎ…
ﻣﻦ اوﻣﺪم ﺳﺮاغ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺻﺪا زدی ﺑﻴﺎ!
اذان ﻣﻐﺮب ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ اذان ﺣﺮﻣﻮ…
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ وا ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻫﺮﻣﻮ!
ﺗﻮ راه ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻗﺪم ﻗﺪم ﻣﺎدرﻣﻮ
اﻟﻠﻪ دﻳﺪﻣﺖ ﺗﻮی ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ…
اﻟﻠﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﭘﺪرای ﺧﺴﺘﻪ!
اﻟﻠﻪ ﻣﻴﮕﺬرم از درای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ…
ﻫﺮ وﻗﺖ اذان ﻧﺠﻮای ﻣﻨﻪ…
ﻣﻴﮕﻢ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دردای ﻣﻨﻪ!
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎ ﮔﻠﺎی ﻗﺎﻟﻰ اذان ﻣﻴﮕﻪ…
ﺑﺎﺑﺎﺑﺰرﮔﻢ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻰ اذان ﻣﻴﮕﻪ
ﺑﺎﺑﺎی ﺧﺎﻛﻴﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدی اذان ﻣﻴﮕﻪ…

دانلود آهنگ وقت اذان عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی
ﺧﻄ ﻣﻘﺪم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی اذان ﻣﻴﮕﻪ!
اﻟﻠﻪ اﻛﺒﺮ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻣﻦ…
اﻟﻠﻪ اﻛﺒﺮ ﻣﻨﻢ ﺷﺪم ﻣﻮذن…
اذان ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮی آﺳﻤﻮﻧﻴﻢ
ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻴﻢ…
ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ!
ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﻳﻪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮﻧﻴﻢ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻞ…
دم دم ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺮ ﺟﺎن ﭘﺮور ﮔﻞ…
ﺑﺎز از ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ ﺻﻮت ﻗﺮن آﻳﺪ!
ﺑﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺤﺮی ﻋﻄﺮ اﻳﻤﺎن آﻳﺪ…
ﻫﺮ وﻗﺖ اذان ﻧﺠﻮای ﻣﻨﻪ…
ﻣﻴﮕﻢ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دردای ﻣﻨﻪ!

عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی وقت اذان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک